Kris-táj

Isten a világot a harmónia és a geometriai arányok követelményei szerint formálta. (Platon)

Kristály: szabályos, sík lapokkal határolt egynemű, vagyis homogén összetételű szervetlen test, amelynek alakja és anyaga között benső, törvényszerű összefüggés van. (A Pallas nagy lexikona)

Dendrit: görög szó; fa vagy bokor módra elágazó, esetleg páfrány, moha vagy egyéb növényi alakra emlékeztető ásványi képződésű fekete vagy barna rajzolat, melyet leggyakrabban márgapalán, mészkövön, homokkövön, de egyéb ásványokon, kőzeteken is lehet észlelni. Az anyag általában vasvegyület, vasoxidhidrát (limonit) vagy mangánvegyület, mangánszuperoxid (barnakő). A kőzet igen finom repedéseibe vagy hasadékaiba vas vagy mangán tartalmú sók hatolnak, melyekből az oldóanyag elpárolgása következtében a vas-, illetve mangánoxid sajátságos a fa elágazására és egyéb növényi alakokra emlékeztető módon válik ki. (A Pallas nagy lexikona)

Egy dél-franciaországi kisvárosban, 2000 nyarán, építkezési anyagok között olyan kövekre bukkantam, amelyek felületét látszatra "bokrok, fák, virágok" borították. Lázasan kutattam eredetük után, mígnem megtudtam: az élő természet "szervetlen" objektumaival, a növények növekedésének megfelelően burjánzó kristályokkal , dentritekkel van dolgom. Ezt követően én, a hús-vér ember, vettem a bátorságot, hogy a talált kődarabkák rajzolatát - amelyeken azóta is folyamatosan nőnek a jelek - digitálisan feldolgozzam, gondosan ügyelve arra, hogy "művészi" beavatkozásommal ne sértsem meg a zseniális alkotót, a természetet, Istent. A folyamat során a természetes és a mesterséges képek - vizuális jelek, jelenségek - közötti szinkronitást keresve az elektronikus médiumok segítségével így sikerült leképeznem a "teremtés absztrakt csodáját". (Dárdai Zsuzsa)