Dárdai István:
Morzsák

Új vegyes vállalat
A híres magyar paprikaváros egyelőre koronázatlan királya a tömegkommunikáció nagy örömére bejelentette, hogy magyar liszensz alapján új vegyes vállalat jött létre a spanyolviasz gyártására, szovjet és amerikai tőkével. A magyar részesedés a vállalkozásban 0,0000001%.

Scarabaeus sacer
Az egyesek által szentként tisztelt újságíró, aki annyit turkálta a ganajt, hogy tíz árkus WC papírral is nehezen lehetne tisztába tenni, egy napon sétált az erdőben és meglátott egy elégedetlen, szerényen illatozó boldog, lila ibolyát. - Ilyennek nem szabad előfordulnia! Ez nem illik a képbe - mormogta az újságíró. Gyorsan körülnézett, majd letolta a nadrágját.

Tibike újságíró lett
Tibike már ismeri a nagybetűket, ezért lapalapításra kért engedélyt. A bizottságnak büszkén mutatta, hogy már le tudja írni azt, hogy "HÜJJE BÁCSI". Az engedélyt megkapta.

Lingvisztika
Vannak magyar szavak, melyeknek kimondásánál csak a rájuk jellemző ember megtalálása a nehezebb. Ilyen szavak pl.: feddhetetlen, lekenyerezhetetlen, rettenthetetlen, megvesztegethetetlen, emberszeretettel telt...stb.

Országgyűlési közvetítés
A Magyar Televízió folytatásokban közvetíti a "JÓNÉHÁNY SZÁNDÉKÚ EMBER" című monstre filmalkotást. A filmben újsütetű maszek pecsenyesütők kínálják portékájukat nagy hangon. Csak arra nem gondolnak, hogy a pecsenyéjüket lassan nem lesz miből, és mivel megsütni.

Toborzó
A Munkásőrség felvételt hirdet. A belépő FIDESZ és SZDSZ tagok számára a hagyományos ruhát extra kivitelben biztosítják.

Híradó
Prágában változatlanul forró az Evelyn.
Újabban már lángol is.

Mese a pluralizmusról
Bergengóciában létrejött a pluralizmus. Az emberek fenekére pártok, szövetségek, fórumok emblémáit varrták. Ezután már nem azt nézték, hogy ki hogyan dolgozik, hogy mi van a fejében, csak azt, hogy mi virít a farán. Volt olyan embléma, melyet rugdoshattak, köpködhettek, másokat körülnyaltak, csókolgattak. Így zajlott Bergengóciában a pluralizmus.
Itt a vége, fuss el véle, északra, keletre, nyugatra vagy délre.

Siralmas hazai humor
Nagy banda humorista rájött arra, hogy a sértések elintézésének legjobb módja a seprűnyél.
- Ejnye, nem tanulták meg, hogy nálunk csak a vezetőket lehet büntetlenül sértegetni? / De, hogy ebben mi a humor, azt nem tudom./

Teaminősítő verseny
Az Országház előcsarnokában teaminősítő versenyt rendeztek. Volt ott mindenféle tea: piros, zöld, kék, nemzeti színű - a nosztalgia sarokban még népi csája is szerénykedett. A kiállítást végignézte egy melós és egy paraszt is. Végül a melós megszólalt: - Ez bizony mind csak víz. Inkább gyere komám, vágjunk be egy pofa sört a sarki kricsmiben!

MDF piac
Rozi néni fohászkodik: "- Az Isten áldja meg ezeket az MDF-eseket. Ha ők nem mondják, nekem eszembe nem jutott volna, hogy a felesleges portékát a piacra kell vinni."

Fohász
Gőg és Demagóg fia vagyok én
Tán jut nekem is egy-egy jó falat.
Ezért nem kérdem tőletek
Hőzöngjek-e a Kárpátok alatt.

Országgyűlés
Harminc NEM-es Budára tart
Meddő vitára kész
Hogy lehet, hogy egy pakliba
Összejött ennyi ész
Már tudnak ők egységesen
Csak Nem-et mondani
Ha az ukázt így adja ki:
Ide, ami éppen aktuális.

Az új BTK ürügyén
Feleségem, előttem öltözködve gyakran kimeríti az izgatás bűntettét, mellyel szemben egyre toleránsabb vagyok.

A görény és a közérzet
Egy görény elhatározta, hogy részt vesz a közéletben. Betévedt egy ifjúsági gyülekezetbe. Körülnézett, körülszimatolt..."Fi, de szar szag van!" - mormogta és visszabújt az odújába.

Légiparádé, ülősztrájk
A Verébcsirip Híradó értesülése szerint október elején nagy ejtőernyős bemutató lesz a Margit-híd pesti hídfőjénél, "Valamit visz a víz" jeligével.
Ugyanebben az időben azok, akiknek nem jutott ejtőernyő, a fenekükhöz nőtt székeken ülősztrájkot fognak folytatni a pécsi bányászoktól átvett jelszóval: "Követeljük, hogy az állam biztosítsa a székeink mellé az íróasztalt!"